Obecné pojmy

Za obecné pojmy považujeme ty, které se nejsou zařaditelné do žádné jiné kategorie v disciplínách českého jazyka. Jedná se tedy často o výčet lingvistických disciplín, přehled některých teorii, autorů a dalších. Zpravidla se do obecných pojmů řadí ty, které je nutné bezpodmínečně znát, abychom mohli pochopit hlubší souvislosti.

Detail

Řečnická otázka

Detail

Diskuse

Detail

Větný člen

Detail

Poměr mezi větami

Detail

Oslovení

Detail

Otázka

Detail

Skladební dvojice

Detail

Kodifikace

© 2017 Češtinaveslovníku.cz - O projektu

Nahoru ↑

Pošli tento příspěvek svému blízkému