Definice

Dvojhláska je spojení dvou hlásek do jednoho celku (slabičného jádra), většinou ji tvoší samohláska a polosamohláska. Polosamohláska může stát před samohláskou (např. slovenské ô) nebo za ní (české ou).

Příklady použití

ou, au, eu (v ČJ)

Původ slova

řec. difthongos = dvojzvuk

Dělení slova

dvoj!hlás!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

diftong

Může být také omylem zapsáno jako

dyftong
dvojjhláska

Příbuzná slova

hiát