Definice

Chceme-li upoutat něčí pozornost, obrátíme se k němu jako ke konkrétní osobě. V závislosti na komunikační situaci použijeme jméno, titul, hodnost či funkci této osoby nebo obecnější označení. Čeština k tomu používá 5. pád (vokativ).

Příklady použití

1) Michale, paní docentko, dámy a pánové, milí čtenáři
2) v uměleckém písemnictví oslovení někoho (něčeho) jiného než čtenáře / posluchače / diváka

Původ slova

řecky apo-strefó = obracím se jinam

Může vyskytovat také v těchto tvarech

apostrofa