Definice

Významový vztah dvou souřadně spojených vět. Může být signalizován souřadící spojkou.

Příklady použití

Poměr            Typické spojky             Příklad
slučovací       a, i, nebo, či, ,                Jednak tu je prázdno a jednak je tu zima.
                         ani, také, pak,
                         potom, i-i, ani-ani,
                         jednak-jednak,
                         hned-hned, tu-tu
stupňovací    ba, ba i, ba ani,              Nepřišel, ba ani se neomluvil.
                         ba dokonce,
                         nejen-ale i,
                         nejen-nýbrž i
odporovací     ale, avšak, však,            Šla domů, a nedošla tam.
                          leč, než, nýbrž, sice, a
vylučovací      nebo, anebo,                 Koupils ty akcie, nebo ne?
                          buď – nebo ,
                          buď – anebo, zda – či
příčinný          neboť, vždyť, totiž             Zářil všemi barvami, neboť mu bylo zle.
.
důsledkový   proto, a proto, tedy,          Odemknu, a tak se tam dostanu.
                         tudíž, a tak
vysvětlovací  a to                                      Prodal dům, a to byla chyba.

Dělení slova

po!měr