Definice

Termín kořen slova spadá do morfologie (slovotvorby). Jedná se o jednotku, která nese význam a nelze ji dále dělit. Přidávají se k němu při procesu slovotvorby předpony a přípony, koncovky. Slova se stejným kořenem nazýváme slova příbuzná.

Příklady použití

ná-stup-iště
prav-idla
tuž-ka
hrad

Původ slova

kořen – všeslovanský základ
slovo (všeslovanský základ slouti)

Dělení slova

ko!řen slo!va

Může vyskytovat také v těchto tvarech

radix

Příbuzná slova

morfologie
slovotvorba
přípona
předpona
koncovka
morfém

Internetová cvičebnice pravopisu