Definice

Otázka, na kterou si řečník sám odpoví. Ze sémantického hlediska je to zvolání. Je to řečnická fiugra. Může být použita k vyvolání emoce, k manipulaci apod.

Příklady použití

Už jste někdy měla dopravní nehodu? Ne? A myslíte si, že se vám to nemůže stát? Ani na přechhodu, který přecházíte? Když to tam klouže?

Dělení slova

ře!č!nic!ká o!tá!z!ka