Teorie literatury (stránka 1 z 4)

Literarní teorie je literární věda, která nám dá nadhled nad literaturou z pohledu obecného popisu zákonitostí v textu. Literární teorii můžeme dále dělit na narotologii (nauka o vyprávění), versologii (nauka od verších), intertextualitu, genologii (nauku o žánrech) a další.

Detail

Verš daktylský

Detail

Rým sporadický

Detail

Rým mužský

Detail

Rým lámaný

Detail

Rým homonymní

Detail

Rým ženský

Detail

Rým obkročný

Detail

Verš sylabický

Detail

Rým gramatický

Detail

Verš tónický

Stránka 1 z 41234

© 2017 Češtinaveslovníku.cz - O projektu

Nahoru ↑

Pošli tento příspěvek svému blízkému