Teorie literatury (stránka 1 z 6)

Literarní teorie je literární věda, která nám dá nadhled nad literaturou z pohledu obecného popisu zákonitostí v textu. Literární teorii můžeme dále dělit na narotologii (nauka o vyprávění), versologii (nauka od verších), intertextualitu, genologii (nauku o žánrech) a další.

Detail

Verš daktylský

Detail

Rým sporadický

Detail

Rým mužský

Detail

Rým lámaný

Detail

Rým homonymní

Detail

Rým ženský

Detail

Rým obkročný

Detail

Verš sylabický

Detail

Rým gramatický

Detail

Verš tónický

© 2019 Češtinaveslovníku.cz - O projektu | Zásady ochrany osobních údajů

Nahoru ↑

Pošli tento příspěvek svému blízkému