Definice

Původce posuzovaného komunikačního projevu.

Příklady použití

mluvící osoba (v řeči nebo v textu)

Dělení slova

mlu!v!čí

Může vyskytovat také v těchto tvarech

produktor