Definice

Graficky, zvukově, mluvnicky i významově ucelená jednotka jazyka obsahující přísudek.

Příklady použití

Je mlha.
Vysílali to na Seznamu.

Dělení slova

vě!ta