Definice

Uvedení obsahu něčího výroku. S větou, která uvozuje výrok, tvoří podřadící souvětí.

Příklady použití

Řekl mu, že/aby… se choval opatrně.

Dělení slova

ne!pří!má