Definice

Uzákonění. V českém kontextu to znamená, že oprávněná instituce (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) vydá jazykovou příručku, která je závazná.

Příklady použití

Pravidla českého pravopisu

Dělení slova

ko!di!fi!ka!ce

Může být také omylem zapsáno jako

kodyfikace, kodifykace