Definice

Výpověď, kterou něco zjišťujeme, většinou očekáváme odpověď. V různých sférách činnosti existují různé možnosti dělení otázek.

Příklady použití

Půjdeš domů?
Kolik je hodin?

Dělení slova

o!tá!z!ka