Definice

Slovo (výraz), který má syntaktickou funkci, tj. je podmětem či přísudkem apod.

Holý člen není blíže určen jiným větným členem.

Rozvitý člen je blíže určen jiným větným členem.

Několikanásobný člen je složen z více členů téhož druhu na tíže „úrovni řízení“ ve větě.

Postupně rozvíjející může být jen přívlastek, postupně se dále rozvíjí. Ve valenční skladbě se v pozici větného členu může ocitnout i věta.

Příklady použití

Holý člen: kniha; stal by ses králem; začal pracovat
Rozvitý člen: hezký strom; šel bych do divadla
Několikanásobný člen: F,Ch, ČJ, ZSV a ZEl; jablka, hrušky a shnilé švestky
Postupně rozvíjející přívlastek: krásný nový, ale drahý (telefon) ze vzácné africké slonové kosti

Internetová cvičebnice pravopisu