Definice

1) Dialog o určité věci, jehož cílem je rozebrat téma z různých úhlů pohledu. Výsledkem diskuse mohou být podklady pro rozhodnutí.
2) Prostor, v němž se lidé vyjadřují k přečteném. viděnému nebo vyslechnutému (v periodiku – i na pokračování, v rozhlase, na internetu apod.).

Původ slova

lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat

Dělení slova

di!s!ku!se