Definice

Metafora označuje přenesené pojmenování, které se tvoří na základě podobnosti. Metafory se často využívají v poezii nebo v rétorice.

Příklady použití

Jeho vystoupení bylo třešničkou na dortu.

Pak přišel zlatý hřeb večera.

Nezvládl být hlavou rodiny.

Původ slova

Z řeckého metaforá (přenesení).

Dělení slova

me!ta!fo!ra

Může vyskytovat také v těchto tvarech:

metaforický
metaforika

Může být také omylem zapsáno jako

methafora, metaphora, metafóra

Příbuzná slova

metonymie, synekdocha, figury, tropy

Internetová cvičebnice pravopisu