Definice

Vedlejší věta vztahující se k podstatnému jménu v řídící větě. V české mluvnici lze tento pojem ztotožnit s pojmem vedlejší věta přívlastková.

Specifikující (restriktivní) vztažné věty blíže určují řídící podstatné jméno, definují určitou skupinu apod.
Vysvětlovací (nerestriktivní) vztažné věty pouze doplňují k řídícímu slovu či skupině jako celku další informaci.

Příklady použití

Pes, který štěká, prý nekouše. Půjdeme na Vyšehrad, který patří k sídlům českých knížat.

Dělení slova

vzta!ž!ná vě!ta

Může vyskytovat také v těchto tvarech

vedlejší věta přívlastková