Definice

Jedná se o přenesené pojmenování na základě vnitřní souvislosti. S metonymií úzce souvisí synekdocha, kdy je částí označen celek (Vrátil se pod rodnou střechu). Je potřeba dávat pozor, aby nedošlo k záměně za metaforu, u té se jedná o vnější podobnost.

Příklady použití

Poslouchat Wagnera.
Číst Čapka.
Hrad (=představitel státu) na něj apeloval.
Hrál Chopina (Chopinovu skladbu).

Původ slova

z řeckého met- + onoma (jméno) = přejmenování

Dělení slova

me!to!ny!mi!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

metonymický

Může být také omylem zapsáno jako

metonimie, metonymije

Příbuzná slova

figury a tropy
synekdocha
rétorika

Internetová cvičebnice pravopisu