Definice

Dvojice větných členů, z nichž jeden je řídící a druhý je na něm mluvnicky i významem závislý. Řídícím členem se můžeme zeptat na závislý člen. Dvojice tvořená podmětem a přísudkem je základní skladební dvojice.

Příklady použití

Jan přišel.
Eva by se stala zámožnou modrý pták.
Šel do kina.

Dělení slova

skla!de!b!ní dvo!ji!ce