Skladba

Skladba (neboli odborně syntax) je lingvistická disciplína, která se zabývá vztahy slov ve větě a větnými konstrukcemi. Na základních a středních školách se o skladbě bavíme převážně v souvislosti s větnými členy a vedlejšími větami, vztahu mezi nimi, interpunkcí atp.

Detail

Kompozice textu

Detail

Agens

Detail

Věta vedlejší

Detail

Věta hlavní

Detail

Příslovečné určení

Detail

Syntax (skladba, větná skladba)

© 2017 Češtinaveslovníku.cz - O projektu

Nahoru ↑

Pošli tento příspěvek svému blízkému