Definice

Mluvnická kategorie podstatných jmen, jež se člení podle toho, zda označují živou bytost nebo neživou věc. V mnoha případech si biologická a mluvnická životnost odporují. Čeština takto rozlišuje jen podstatná jména mužského rodu.
U některých z nich jsou patrné zbytky historické kategorie osobovosti rozlišující, zda jde o lidi (pánové), nebo ne (páni! = zvolání, nikoli oslovení konkrétních lidí)

Příklady použití

psi x stromy

Dělení slova

ži!vo!t!nost

Internetová cvičebnice pravopisu