Definice

Předložky se řadí mezi neohebné slovní druhy. Vyjadřují prostorové nebo časové okolnosti. Pojí se s podstatným jménem.

Příklady použití

Sejdeme se v pět.

Přišel před malou chvílí.

Počkej u auta.

Původ slova

Vznik odvozováním – od všeslovanského log (ležet)

Dělení slova

před|lož|ky

Může vyskytovat také v těchto tvarech

předložka
prepozice

Může být také omylem zapsáno jako

přetložky
předlošky
přetlošky

Příbuzná slova

neohebné slovní druhy