Definice

Jedná se o část mluvnice, která se věnuje tvorbě slov a jejich ohýbání (skloňováni a časování).

Příklady použití

Dělení slov na morfémy (předpona, kořen, přípona, koncovka)
Vznik slova (spojování, odvozování, zkracování)

Původ slova

od řeckého morfé (tvar)

Dělení slova

mor|fo|lo|gi|e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

tvarosloví
morfologický
tvaroslovný

Může být také omylem zapsáno jako

tvaroslový
morfologye

Příbuzná slova

mluvnice