Definice

Definice mluvnická kategorie slovesa vyjadřující, zda je dějem (stavem) slovesa dotčen mluvčí (1. osoba), adresát (2. osoba) nebo někdo jiný (3. osoba). Výrazy abych, kdybychom aj. též vyjadřují osobu.

Někdy dochází k posunům v osobě (personálním transpozicím):

  • oslovení posluchače pomocí 3. osoby (tzv. onkání / onikání), které je v češtině chápáno jako zastaralé: Tak se u nás posadila. Oni jsou skutečný muž.
  • záměnou 3. osoby (mluvčí) za 1. můžee mluvčí vyjádřit odtažitost, nadhled: Vinnetou (o sobě): Vinnetou zná mnoho jiných cest. Jiným příkladem personální transpozice.
  • tzv. empatický plurál, kdy místo druhé osoby je použito množné číslo první osoby: Vyčůráme se a půjdeme spinkat. Tak copak nás bolí, paní Nováková? Nudle scedíme a necháme odstát.

Příklady použití

jdu – jdeš – jdi

Dělení slova

o!so!ba