Definice

Mužský rod podstatných a přídavných jmen a zájmen. Ve větě jej poznáme i podle koncovky určitého tvaru slovesa. V češtině se mužský rod dělí podle životnosti.

Příklady použití

Všichni ti krásní mladí císařovi vojáci povstali.

Původ slova

lat.

Dělení slova

ma!s!ku!li!num

Může vyskytovat také v těchto tvarech

mužský rod