Definice

Tvar podstatného jména (přídavného jména, zájmena), který je odpovědí na pádovou otázku Komu? Čemu? Vyjadřuje většinou adresáta, může vyjadřovat i předmět.

Příklady použití

ořechu

Původ slova

lat. dativus

Dělení slova

da!tiv

Může vyskytovat také v těchto tvarech

3. pád (darovací pád)