Definice

Společné označení pro díla mající společné tematické, kompoziční, obsahové apod. pojetí.

Příklady použití

Román, povídka, komedie, sonet…

Původ slova

franc, genre = rod, druh – z lat. genus, -ris

Dělení slova

žá!nr

Další pojmy pojící se k heslu

literární druh