Definice

Obrazné pojmenování založené na přenosu významu.

Příklady použití

metafora, metonymie, synekdocha

Původ slova

řecky tropos – obrat (slunce)

Dělení slova

tro!pus

Může se vyskytovat také v těchto tvarech

obrazné pojmenování

Další pojmy pojící se k heslu

obrazné pojmenování, metafora, metonymie, synekdocha