Definice

Přísloví je obrazný ustálený krátký výrok, který v první části nastiňuje chování, v druhé části k tomu dává mravní ponaučení. Poněkud jiná jsou přísloví v Bibli.

Příklady použití

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Biblické přísloví: Ucho, které poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými.

Dělení slova

pří!slo!ví

Příbuzná slova

aforismus, pořekadlo, pranostika, rčení, ustálené přirovnání, úsloví, rčení