Definice

Ve valenční skladbě pojem pro konatele (původce) děje věty. V tradiční (závislostní) skladbě agensu odpovídá podmět ve větě, v níž je přísudek vyjádřen slovesem v činném rodě.

Příklady použití

Řezník si přinesl sekeru. Sekera byla přinesena řezníkem. ___ přijel včera.

V tradiční skladbě nevyjádřený podmět, ve valenční skladbě podobně.

Dělení slova

a!gens

Může být také omylem zapsáno jako

agenz

Příbuzná slova

valenční skladba, aktant, patiens