Definice

Literární žánr poezie, v němž vyjadřujeme svůj smutek. Žánr se objevil ve staré řecké literatuře, tehdy s politickým či válečným obsahem. Žal do tohoto útvaru zavedl v 10. stol. Ovidius (Žalozpěvy).

Příklady použití

Ovidius, R. M. Rilke (Duinské elegie, 1923)

Dělení slova

ža!lo!zpěv

Může být také omylem zapsáno jako

elegie

Další pojmy pojící se k heslu

žánry poezie, elegické distichon, elegické dvojverší