Definice

Veršový (strofický) útvar, nejznámější pevná forma evropské lyriky. Má 14 veršů ve 4 slokách (po 4,4,3,3 verších). Kvarteta (4veršové sloky) mívají obkročný nebo střídavý rým.

Anglický sonet nebývá graficky členěn na sloky, „vnitřně“ bývá členěn na tři čtyčverší a jedno dvouverší.

Během literárního vývoje se sonet stal (také) literárním žánrem.

Příklady použití

D. Alighieri, F. Petrarca, W. Shakespeare, J. Kollár, S. Machar

Původ slova

lat. sonetto = jemný zvuk, malá skladba

Dělení slova

so!net

Může vyskytovat také v těchto tvarech

znělka

Může být také omylem zapsáno jako

sonnet