Definice

Pojem poéma se používá pro ruské delší veršované (lyricko)epické útvary na vážné téma.

Příklady použití

poémy A. S. Puškina, M. Ju. Lermontov: Démon

Původ slova

řecky poiéma = báseň

Dělení slova

po!é!ma

Příbuzná slova

epos
básnická povídka