Definice – co znamená a jaké má použití

Každá věta se skládá z jednotek – větných členů. Větným členům se věnuje syntax.

Příklady použití

Jana (podmět) běžela (přísudek) velmi (příslovečné určení) rychle (příslovečné určení).

Dělení slova

vět!né čle!ny

Může vyskytovat také v těchto tvarech

větný člen

Může být také omylem zapsáno jako

vjetné členy

Příbuzná slova

syntax
skladba věty