Definice

Podstatná jména řadíme k ohebným slovním druhům. Jedná se o názvy osob, zvířat, věcí, dějů, stavů a vlastností. V syntaxi plní funkci podmětu, předmětu nebo příslovečného určení.

Příklady použití

Posadil se na židli.
Podej mi lžičku.
Vypil vodu.
Měl hlad.

Původ slova

Podstatné odvozeno od podstata – staročeský kalk z latinského substantia, jméno od všeslovanského základu (staročeské jmě).

Dělení slova

pod!stat!né jmé!no

Může vyskytovat také v těchto tvarech

substantivum

Může být také omylem zapsáno jako

potstatné jméno
potstatné méno
podstatné méno

Příbuzná slova

ohebné slovní druhy
slovní druhy