Definice

Homonymum, neboli slovo souzvučné – má stejnou zvukovou/grafickou podobu jako slova jiného původu či významu. Použití (či výskyt) těchto specifických souzvučných slov se označuje jako homonymie.

Vznikají v jazyce spíše nahodile – především odvozením od podobných základů (viz kohoutek – vodovodní x deminutivum od kohouta), případně přejímáním slovíček z jiných jazyků (rys – zvíře x linie obličeje).

Mezi jazyky, které jsou známé velkým výskytem souzvučných slov (homonym) patří například čínština, francouzština a angličtina.

Příklady použití

Kohoutek ráno zakokrhal a všechny vzbudil.

Rozbil se nám vodovodní kohoutek s úsporným perlátorem.

Na studentské koleji bývaly nejlepší hudební akce.

Železniční kolej je neustále pod proudem. Naštěstí má v sobě jen jeden pól – druhý je ve vedení drátů nad vlakem.

Původ slova

Toto slovíčko je datováno do pozdního 17. století. Původem z řeckého výrazu homōnumon, který označoval „mějící stejné jméno“. Je složený ze slovíček homos (stejný) a onoma (jméno).

Dělení slova

ho!mo!ny!mum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

homonymní, homonymum, homonyma

Může být také omylem zapsáno jako

homonima

Příbuzná slova

synonyma, antonyma, homonymie, paronyma