Definice

Pád je mluvnická kategorie, která s určuje u podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek. Souvisí s flexivností českého jazyka. V češtině rozlišujeme 7 pádů.

Příklady použití

užití gramaticky správného tvaru slova

Dělení slova

pád

Může vyskytovat také v těchto tvarech

pádová (otázka)

Může být také omylem zapsáno jako

pát

Příbuzná slova

mluvnické kategorie