Definice

Podmět je jedním z větných členů. Společně s přísudkem tvoří základní skladební dvojici věty dvojčlenné. Podmět je v 1. pádě. Podmět nemusí být ve větě vyjádřen, v takovém případě mluvíme o podmětu nevyjádřeném nebo všebecném.

Příklady použití

Honza běží.
Pod oknem zaštěkal pes.

Původ slova

obrozenecký kalk z latinského subiectum

Dělení slova

pod!mět

Může vyskytovat také v těchto tvarech

subjekt

Může být také omylem zapsáno jako

podmjet
podmnět

Příbuzná slova

základní skladební dvojice
větné členy