Definice

Předmět je jedním z větných členů. Je závislý na slovesu.

Příklady použití

Pomohl dítěti. (předmět ve 3. pádě)

Původ slova

kalk od latinského obiectum

Dělení slova

předmět

Může vyskytovat také v těchto tvarech

objekt

Může být také omylem zapsáno jako

předmjet
přetmět
přetmjet

Příbuzná slova

větné člěny