Definice

Neurčitost pravdivostní hodnoty výpovědi s ohledem na označovanou skutečnost. Vágnost může být kontextuální nebo sémantická. Lze také odlišit neurčitost, nejednoznačnost a nespecifičnost.

Dělení slova

vá!g!nost

Může být také omylem zapsáno jako

váknost, vágnozt

Internetová cvičebnice pravopisu