Definice

Různé podoby národního jazyka.

Příklady použití

spisovný jazyk, hovorový jazyk, nářečí, interdialekt; neúplné podoby – slang, argot

Dělení slova

va!ri!e!ta ja!zy!ka

Může být také omylem zapsáno jako

arkot, varijeta

Příbuzná slova

spisovný jazyk, hovorový jazyk, nářečí, interdialekt, slang, argot

Internetová cvičebnice pravopisu