Definice

Střídání hlásek při tvaroslovných změnách nebo při slovotvorbě.

Příklady použití

kluk – kluci, had – hadi (měkčení), šťastný – štěstí, hrabat – hrob, vejce – vajec

Dělení slova

al!te!r!na!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

střídání hlásek

Může být také omylem zapsáno jako

aldernace, alternatze