Definice

Nauka o slovní zásobě (význam slov, vznik pojmenování, tvoření slov a sousloví, zkracování).

Dělení slova

le!xi!ko!lo!gi!e

Může být také omylem zapsáno jako

leksikologie, leksikologye, lexikologije