Definice

Tvar lexému, tj. základní jednotky slovní zásoby.

Příklady použití

Lexém matka bude ve slovníku uveden jako alolex matka, v ČJ se používají další alolexy: matky, matce, matku atd.

Podobně je to se slovesy (časují se).

Dělení slova

a!lo!lex

Může být také omylem zapsáno jako

aloleks

Příbuzná slova

lex, lexém, lemma

Internetová cvičebnice pravopisu