Definice

Pravidlo či zvyk. Úzus je všeobecně uznávaný, respektovaný, používaný v dané společnosti. V jazykovědě je to soubor takto vžitých jazykových prostředků používaných bez ohledu na jejich formální správnost.
Příklady použití šlehačka – neutrální slovo, z pohledu některých jazykovědců nesystémově odvozené (příponou -čka se tvoří spíš názvy přístrojů než produktů, pro ně se používá přípona -nka).

Příklady použití

šlehačka – neutrální slovo, z pohledu některých jazykovědců nesystémově odvozené (příponou -čka se tvoří spíš názvy přístrojů než produktů, pro ně se používá přípona -nka).

Dělení slova

ú!zus

Může být také omylem zapsáno jako

ůzus, úsuz

Příbuzná slova

norma, kodifikace

Internetová cvičebnice pravopisu