Definice

Literární žánr (především prozaický) s fantastickou tematikou, odehrává se ve vyspělém prostředí (i mimo svět), hrdinové mají nesplnitelná přání. Některá díla mají prvky raktátu (T. Campanella: Sluneční stát, F. Bacon: Nová Atlantis), J. Swift: Gulliverovy cesty.

Příklady použití

Karel Čapek – Továrna na absolutno, Věc Makropulos

George Orwell – 1984

Původ slova

řecky ú = ne, topos = místo. Odtud název díla T. Moora Utopia (1516)

Dělení slova

u!to!pi!e

Příbuzná slova

utopye

Další pojmy pojící se k heslu

antiutopie