Definice

Anafora je básnická figura. Jedná se o opakování slova nebo několika slov na začátku verše v poezii. Objevit se může ale i v próze, kde se mohou opakovat slova na začátku odstavce nebo třeba kapitoly.

Příklady použití

Zvýraznění, gradace.

Př: František Halas: Staré ženy
Smutná odpoledne nedělní
smutná starými paními

Původ slova

z řeckého anafora

Dělení slova

a-na-fo-ra

Může vyskytovat také v těchto tvarech

anaforický

Může být také omylem zapsáno jako

anafóra

Příbuzná slova

figury a tropy
stylistické útvary
literární rozbor