Definice

Středověké učené pojednání původně náboženského, později i filosofického, případně i jiného obsahu. Též učené a dlouhé pojednání vůbec.

Příklady použití

Autoři: J. Hos, P. Chelčický

Původ slova

lat. tractatus = výklad, pojednání

Dělení slova

tra!ktát

Příbuzná slova

schematismus

Další pojmy pojící se k heslu

husitská literatura, středověké literární žánry