Definice

viz komedie

Příklady použití

Autoři: J. Hos, P. Chelčický

Původ slova

lat. tractatus = výklad, pojednání

Dělení slova

ve!se!lo!hra

Může se vyskytovat také v těchto tvarech

komedie

Další pojmy pojící se k heslu

komedie, dramatické žánry, tragédie

Internetová cvičebnice pravopisu