Definice

Motto je krátké vyjádření charakterizující cíl, hlavní myšlenku, smýšlení apod. Bývá na začátku  lit. díla či jeho části, může být i na začátku strukturovaného životopisu. Může to být citát; může mít prozaickou i veršovanou podobu.

Příklady použití

Běh je nedůstojný způsob pohybu. (MKCkaras)

Dělení slova

mot!to

Může být také omylem zapsáno jako

moto