Definice

Pojem trochej spadá do oblasti zájmu versologie (nauka o verši), konkrétně k rytmu. Rytmus tvoří střídání přízvučných a nepřízvučných slabik. Opakujícímu se uskupení se stejným uspořádáním přízvučných a nepřízvučných slabik říkáme stopa. Trochej je stopa, jejíž první slabika je přízvučná a druhá nepřízvučná.

Příklady použití

KRÁva Ráda MLÉko DÁvá

Původ slova

řecky trochanos = běžící, mající spád

Dělení slova

tro!chej

Může být také omylem zapsáno jako

trochey
trochei

Další pojmy pojící se k heslu

veršová stopa, jamb, daktyl, versologie

Internetová cvičebnice pravopisu